Vad är styrkelyft?

Vad är styrkelyft?
Styrkelyft är en kraftsport som består av delmomenten knäböj, bänkpress och marklyft. Momenten
utförs i angiven ordning. Lyftaren har tre försök i vartdera delmomentet och minst ett av lyften
måste godkännas för att få en totalsumma. Om utförandet är godkänt eller inte bedöms av tre
domare, för ett godkänt lyft måste minst två av domarna godkänna lyftet. Vinnaren blir den lyftare
som lyft mest vikt totalt i sin viktklass. Om två eller flera lyftare har lyft exakt samma totalvikt vinner
den lyftare som har lägst kroppsvikt. Man kan välja att tävla i styrkelyft eller i klassiskt styrkelyft.
Skillnaden är att man i styrkelyft får använda sig av viss tillåten och kontrollerad utrustning som kan
hjälpa lyftaren att lyfta mer. I klassisk lyftning får endast handledslindor och bälte användas.
Serielag:
Det finns en tävlingsserie för styrkelyft och klassiskt styrkelyft i Sverige. Den består av olika lag
runtom i landet. Vid serietävling använder man sig inte av viktklasser. Istället räknas totalvikten man
lyfter om enligt en tabell som kallas Wilks. Ett lag består av de tre lyftare med flest wilks-poäng i en
klubb. Serien avgörs genom serietävlingar under året och det lag som fått högst totalpoäng vinner.
Falkenbergs kraftsportsklubb är med i den allsvenska divisionen för styrkelyft.
Delmoment i styrkelyft:
De tre momenten inom styrkelyft är enkla att lära sig men svåra att bemästra, en tävling går i tur och
ordning igenom knäböj, bänkpress och sist marklyft. Missar man ett lyft får man antingen göra ett
omförsök med samma vikt eller höja vikten.
Knäböj:
Vid knäböj vilar en skivstång på en ställning i axelhöjd. Lyftaren lyfter av stången från ställningen med
skuldrorna samt håller i stången med båda händer. På domarens signal böjer man knäna tills lårets
övre muskelfäste är lägre än knäet. Därefter pressas stången till utgångsläget. På domarens signal
läggs stången tillbaka.
Bänkpress:
Lyftaren ligger på rygg på en plan bänk och lyfter av stången med armarna utsträckta. På domarens
signal sänks stången ner tills den nuddar bröstet. På domarens signal pressas stången upp på raka
armar igen. Vid domarsignal läggs stången tillbaka i racket. Lyftaren får inte ”studsa” stången mot
bröstet och måste hålla rumpan i bänken och fotsulorna ska vara helt i kontakt med golvet.
Marklyft:
I marklyft ligger en stång på marken. Lyftaren skall lyfta stången med båda händerna framför
kroppen till dess att man står upprätt med knän och rygg och håller stången i händerna. Vid
domarsignal sänks stången tillbaka till marken igen. Man får inte släppa ner stången mot marken.
Regler på flaket:
När man blir uppropad på flaket (“Stången är klar!”) har man en minut på sig att utföra sitt lyft.
Hinner man inte göra sitt lyft får man det automatiskt underkänt. Direkt efter man har utfört sitt lyft
har man en minut på sig att man meddela kansliet sin nästa vikt. Det görs ibland på särskilda
papperslappar man får vid invägningen, ibland räcker det att man säger till kansliet. Nästa vikt får
aldrig vara lägre än nuvarande vikt. Om man fick sitt lyft underkänt har man att välja på att gå om
vikten eller höja. Meddelar man ingen ny vikt får man en automatisk höjning med 2,5 kg om man
klarade lyftet, eller om man misslyckades får man automatiskt gå om på samma vikt.
Viktklasser:
Vid individuell tävlan (ej serielagtävling) använder man sig av viktklasser dessa är:
Herrar
(-52 För ungdom och junior), -59, -66, -74, -83, -93, -105, -120, +120.
Damer
(-43 för ungdom och junior), -47, -52, -57, -63, -72, -84, +84.
Ålderskategorier:
Ungdom: Från den dag du fyller 14 år [U]
Junior: Från det år du fyller 19 år [J]
Senior: Från det år du fyller 24 [S]
Ung veteran: Från det år du fyller 40 [M1]
Äldre veteran: Från det år du fyller 50 år [M2]
Super veteran: Från det år du fyller 60 [M3]
Tävla i bänkpress:
Det finns också möjlighet att tävla i endast bänkpressmomentet. Detta utgör en egen sport men
fungerar precis som styrkelyft förutom att man endast utför delmomentet bänkpress och bara har
tre försök totalt i tävlingen eftersom det endast är ett moment. Man kan tävla i bänkpress eller i
klassisk bänkpress.